2. el oto alım satımlarında yeni dönem başlıyor. Son 19 gün…

Tem - 26
2019

2. el oto alım satımlarında yeni dönem başlıyor. Son 19 gün…

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ 2. el oto alım satımlarında mecburi hâle getirilen yetki belgesi ve meslekî yeterlilik belgesine ilişkin uyarıda bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz Uğurdağ, “İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 13.02.2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için yetki belgesi almaları gerekmektedir.

SON TARİH 13 AĞUSTOS
Bu noktada, ‘İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır’ hükmü gereğince 2. el oto alım-satım yapan esnaf ve tacirlerimizin 13 Ağustos 2019 tarihine kadar İl Ticaret Müdürlüklerine başvurarak yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2. el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişilere, satış müdürlerine ve satış personeline yönelik getirilen meslekî yeterlilik belgesi mecburiyeti kapsamında daha önce açtığımız kurslara bir yenisini daha ekliyoruz.

Odamız tarafından TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. işbirliğinde oto galeri sahipleri ve çalışanları ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar için ‘mesleki yeterlilik belgesi’ sınavlarının ilçemizde yapılmasına devam edilmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi talebinde bulunanlara 8 saat iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi verilmekte, eğitimden sonra adaylar İSG ve mesleki konularda hem teorik (yazılı) hem de uygulama sınavına tâbi tutulmaktadırlar.

2. el oto alım satım işi yapan esnaf ve tacirleri, meslekî yeterlilik belgesi eğitim ve sınavlarına katılabilmeleri için odamıza başvuruda bulunmaya bekliyoruz” dedi.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213-3.htm